Vi bygger til dig og vi bygger til din grund

Går du med byggeplaner og har en masse gode idéer og tanker, som er svære at visualisere? Så kom ind forbi vores tegnestue og få professionel vejledning og kom godt i gang med dit drømmeprojekt.

Fra tanke til virkelighed

Et godt samarbejde starter med en god dialog. Derfor indleder vi med et formøde på 1-2 timers varighed på vores kontor i Odsherred. Har du ideen, men ikke tegningen – så er det her vi kan hjælpe dig.

Hvordan kommer vi i gang?

For at komme godt i gang med processen er det vigtigt, at kemien passer sammen, og at du får det rigtige indtryk af os som samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os at du får indblik i vores måde at håndtere byggeopgaver – på fra første streg til udførsel.

De ønsker du kommer med, bliver nedfældet på papir – både som streg og som tekst. Dette er med til at give dig størst muligt ro omkring den investering du skal til at gøre.

Tegninger og beskrivelse af dit projekt er det vigtigste – både på den korte og den lange bane

På den korte bane betyder det glæden ved at se dine ønsker komme op af jorden og at dit projekt afleveres som aftalt og efter gældende regler.

På den lange bane betyder det, at værdien af din nye husprojekt holder sin værdi og at den kan tåle at blive set efter i sømmene. Dette er med til at give dig tryghed i forbindelse med et evt. salg af dit hus. Der stilles ikke tvivl og du kan have ro i maven.

Skitseprojekt: Fra tanke til virkelighed

Vi indleder med et møde på 1-2 timers varighed på vort kontor eller hjemme hos dig. Har du ikke tegningsmateriale men har ideen, er vi behjælpelige med udførsel af det nødvendige tegningsmateriale der skal være med til at sikre, at du får lige netop det du ønsker dig og med sikkerhed for, at det lever op til de krav der stilles i bygningsreglementet.

Når vi er færdige med formødet skulle det gerne efterlade et godt indtryk af det kommende samarbejde og projekt.

Vi udarbejder tilbud på tegningsmateriale til den enkelte opgave, et tegningsmateriale der bliver jeres eget helt personlige projekt.

Hvad får du så:

  • Skitser i A3 format, med planer, facade og perspektivtegninger i 3D
  • Udførlig beskrivelse af dit nyt projekt

Forudsætninger:

  • Ved renovering/tilbygning/ombygning skal der foreligge et sæt målfaste tegninger over de eksisterende forhold
  • Ved nybygning skal der foreligge en målfast situationsplan, servitutter, tinglysninger og evt. lokalplan/ grundejerforenings regler

Kalkulation: Projektet har taget sin endelige form

Når projektet har fået sin endelige form og udtryk, er det klar til at blive sat i beregning. Det er derfor vigtigt at projektet er entydigt og at vi er enige i det tegnede og beskrevede – det der ikke er beskrevet i materialet, er ikke medregnet i prisen.

Det modtager du:

  • Tegninger og beskrivelse
  • Samlet tilbud

Når prisen foreligger, mødes vi igen for at gennemgå dit projekt og pris og vi sikrer os, at alle betingelser er opfyldt

 

Hvad kan ændre prisen:

  • Ændring i det projekterede
  • Medbyg – hvis dette ikke er regnet med i projektet fra start

Aftaler:

  • Når projektet er godkendt økonomisk, udarbejdes der en kontrakt (ABForbruger) der fortæller om entreprisens størrelse, betalingsbetingelser og aflevering.

Byggeansøgning: Projektet er formgivet og beregnet

I de fleste tilfælde, skal der udarbejdes en byggeansøgning til kommunen.
Vi sørge for at dette sker og at projektet lever op til de krav der stiller i bygningsreglementet, lokalplaner og grundejerforeninger regler.

Ring og book et indledende møde om dit drømmeprojekt på tlf.  71 74 71 17

Vi kommer også gerne hjem til dig, går en tur på din grund eller ser nærmere på din nuværende bolig. Vi taler om muligheder og drømme. Vi glæder os til at komme i gang med dit projekt!